Maják Plus

Maják Plus, z.ú. I tel. 721 376 722 I info@majak-plus.cz I DS: db9xsrd

ODBORNÉ SEMINÁŘE

Maják Plus získal akreditace MPSV k novým odborným seminářům!

MPSV udělilo akreditaci třem novým seminářům určeným odborníkům ze sociální oblasti. Dva se věnují tématu práce s agresí a násilím: Úvod do sociální práce s původci násilí a navazující seminář rozvíjející dovednosti účastníků Techniky práce s agresí v praxi sociálních služeb. Velmi diskutovanému tématu se věnuje seminář Anonymita, mlčenlivost a oznamovací povinnost - úvod do tématu v praxi sociálních služeb. Podrobnosti naleznete v sekci vzdělávání. O termínech školení vás budeme včas informovat. Těšíme se na setkání s vámi - kolegy z oboru!


OD PONDĚLÍ 11. 5. "FACE TO FACE"

Od pondělí 11. května můžeme poskytovat naše služby v osobním kontaktu s vámi! Sice za zvýšených hygienických podmínek, předně v terénu, ale zvládneme to!

Prozatím pouze v individuálním kontaktu v terénu - u nás na zahradě, na terase, můžeme se jít společně projít. Budeme vám k dispozici po zavolání na služebák: tel. 721 376 722. Individuální konzultace probíhají po telefonické domluvě. Už se na vás těšíme!

NOVÉ SLUŽBY - NOVÉ KONTAKTY

K 29. únoru 2020 byla ukončena reorganizace společnosti Maják o.p.s.

Z původní obecně prospěšné společnosti se vyčlenily 3 nové organizace, které pokračují v realizaci Vám známých sociálních služeb a návazných aktivit.


AKTUÁLNÍ SITUACE - COVID 19

UKONČENO K 27. DUBNU 2020!

Poskytování sociální služby - nízkoprahového klubu NZDM Zapes je usnesením vlády ČR ze dne 16. 3. 2020 o přijetí krizového opatření POZASTAVENO po dobu trvání nouzového stavu. Jsme vám k dispozici na tel. 721 376 722, emailu a v odpoledních hodinách na FB.

Zůstaňte v kontaktu, jsme tu pro vás!Kdo jsme?

Maják Plus, z.ú. vznikl v roce 2019 proto, aby mohl poskytovat sociální služby mladým lidem prostřednictvím nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Liberci Ruprechticích (NZDM Zapes) a další odborné služby v oblasti sociální prevence.

Pokračujeme tak ve vizi organizace Maják o.p.s., která více než 20 let pracuje s mladými lidmi v Libereckém kraji, nízkoprahový klub zřídila a sociální služby 10 let poskytovala.

NZDM Zapes

NZDM Zapes je sociální služba, její posláním je poskytovat dětem a mládeži ve věku 10-26 let pomoc a zázemí a omezit tak negativním působení vlivu „ulice“ na jejich život.

Cílem této služby je zabezpečit těmto mladým lidem podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí, snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací a způsobu jejich života, zvýšení sociálních schopností a dovedností, posilování motivace vzdělávat se, smysluplné trávení volného času, lepší orientaci v jejich sociálním prostředí, a podporovat je v začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti.


Kontakty na klub

Vedoucí klubu
Bc. Pavel Rada
pavel.rada@majak-plus.cz
tel. 721 376 722


Sociální sítě

Sociální služby poskytujeme zde:

Konopná 776/8
Liberec

Otevírací doba po dobu mimořádných opatření do 30. června 2020:

PO 13:00 - 17:00
ÚT 13:00 - 17:00
ST 13:00 - 17:00
ČT 13:00 - 17:00
13:00 - 17:00