Maják Plus, z. ú. I tel. 721 376 722 I info@majak-plus.cz I DS: db9xsrd

Kdo jsme?

Maják Plus, z.ú. vznikl v roce 2019 proto, aby mohl poskytovat sociální služby mladým lidem prostřednictvím nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Liberci Ruprechticích (NZDM Zapes) a další odborné služby v oblasti sociální prevence.

Pokračujeme tak ve vizi organizace Maják o.p.s., která více než 20 let pracuje s mladými lidmi v Libereckém kraji, nízkoprahový klub zřídila a sociální služby 10 let poskytovala.

NZDM Zapes

NZDM Zapes je sociální služba, její posláním je poskytovat dětem a mládeži ve věku 10-26 let pomoc a zázemí a omezit tak negativním působení vlivu „ulice“ na jejich život.

Cílem této služby je zabezpečit těmto mladým lidem podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí, snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací a způsobu jejich života, zvýšení sociálních schopností a dovedností, posilování motivace vzdělávat se, smysluplné trávení volného času, lepší orientaci v jejich sociálním prostředí, a podporovat je v začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti.

Kontakty na klub

Vedoucí klubu

Petr Hampacher, DiS.
petr.hampacher@majak-plus.cz
tel. 721 376 722


Sociální sítě

Sociální služby poskytujeme zde:

Konopná 776/8
Liberec

Otevírací doba:

PO 13:30 - 16:00
ÚT 13:30 - 17:00
ST 13:30 - 17:00
ČT 13:30 - 17:00
13:30 - 16:00