Image

NZDM Zapes

NZDM Zapes je sociální služba, jejímž posláním je poskytovat dětem a mládeži ve věku 10-26 let pomoc a zázemí a omezit tak negativním působení vlivu „ulice“ na jejich život.
Cílem této služby je zabezpečit těmto mladým lidem podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí, snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací a způsobu jejich života, zvýšení sociálních schopností a dovedností, posilování motivace vzdělávat se, smysluplné trávení volného času, lepší orientaci v jejich sociálním prostředí, a podporovat je v začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti.

Poslání klubu

Posláním NZDM Zapes je pomoc mladým lidem v Liberci - Ruprechticích a okolí ve věku 10-26 let, kteří se rizikově chovají nebo jsou takovým chováním ohroženi. NZDM Zapes nabízí pomoc a podporu při řešení problémů, nabízí prostor, kde je možné trávit volný čas a realizovat svoje nápady.

Cíle klubu

• Nabízet klubové služby i aktivity s cílem vést klienty k samostatnému a smysluplnému životnímu stylu.

• Nabídnout bezpečné prostředí k trávení volného času i k přirozenému rozvoji nových přátelství mezi klienty i pracovníky.

• Snižovat nebezpečí rizikového životního stylu.

• Zajišťovat všem klientům v klubu fyzickou, psychickou, sociální i právní ochranu prostřednictvím nastavených pravidel.

• Podporovat klienty při úpravě interiéru i provozu klubu.

Image
Maják Plus, z. ú.

info@majak-plus.cz
Konopná 776/8, 460 14 Liberec
tel.: 721 376 722
IČ: 07 93 43 35
DS: db9xsrd

Rádi Vám pomůžeme, neváhejte nás kontaktovat...

Search