Realizované projekty

Image
Image

WORKOUT NA KOMUNITNÍ ZAHRADĚ

Na přelomu let 2023 a 2024 jsme realizátory projektu, jehož cílem je vybudovat workoutové hřiště na komunitní zahradě Komunitního centra Konopná.  

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti
z prostředků Pepcolandia.

Image

SPOLEČNĚ A ODBORNĚ podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb

Naše organizace je prostřednictvím sociální služby NZDM Zapes zapojena do projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových sociálních službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci sociálních služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové sociální služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a je do něj zapojeno 61 nízkoprahových sociálních služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Image
Maják Plus, z. ú.

info@majak-plus.cz
Konopná 776/8, 460 14 Liberec
tel.: 721 376 722
IČ: 07 93 43 35
DS: db9xsrd

Rádi Vám pomůžeme, neváhejte nás kontaktovat...

Search