Partneři

Zakladatel

Image

Naši partneři

Image
Image
Image
Image
Image

Jsme členy

Image
Image

Podpora našich služeb v roce 2021

Statutární město Liberec podpořilo nízkoprahový klub NZDM Zapes částkou 104 702 Kč z Dotačního fondu

Statutární město Liberec podpořilo pro rok 2021 nízkoprahový klub NZDM Zapes částkou 104 702 Kč z Dotačního fondu města, která je určena na kofinancování nákladů sociální služby.

Děkujeme!

 
 
Image

Liberecký kraj podpořil pro rok 2021 nízkoprahový klub NZDM Zapes částkou 1 238 tis. Kč z prostředků MPSV

 

Liberecký kraj podpořil z prostředků MPSV nízkoprahový klub NZDM Zapes pro rok 2021 částkou 1 238 tis. Kč, která je určena na financování nákladů sociální služby.
Děkujeme!

Image
Image

Liberecký kraj podpořil nízkoprahový klub NZDM Zapes částkou 64 tis. Kč z rozpočtu LK

Liberecký kraj podpořil z rozpočtu LK nízkoprahový klub NZDM Zapes pro rok 2021 částkou 64 tis. Kč, která je určena na kofinancování osobních nákladů sociální služby.

Kraj finanční prostředky uvolňuje pro 1. čtvrtletí roku, čímž pomáhá stabilizovat cashflow služeb závislé na dotačních řízení a schválení státního rozpočtu ČR.
Děkujeme!

Image

Liberecký kraj podpořil pro rok 2020 nízkoprahový klub NZDM Zapes částkou 960 tis. Kč z prostředků MPSV

Liberecký kraj podpořil z prostředků MPSV nízkoprahový klub NZDM Zapes pro rok 2020 částkou 960 tis. Kč, která je určena na financování nákladů sociální služby.
Děkujeme!
 
Image
Image

Realizované projekty 2020 - 2021

Image

Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb

Naše organizace je prostřednictvím sociální služby NZDM Zapes zapojena do projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových sociálních službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci sociálních služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové sociální služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a je do něj zapojeno 61 nízkoprahových sociálních služeb.
Image
Maják Plus, z. ú.

info@majak-plus.cz
Konopná 776/8, 460 14 Liberec
tel.: 721 376 722
IČ: 07 93 43 35
DS: db9xsrd

Rádi Vám pomůžeme, neváhejte nás kontaktovat...

Search