Partneři

Zakladatel

Image

Naši partneři

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Jsme členy

Image
Image

Podpora našich služeb v roce 2024

Liberecký kraj podpořil pro rok 2024 nízkoprahový klub NZDM Zapes částkou 2 457 tis. Kč z prostředků MPSV

 

Liberecký kraj podpořil z prostředků MPSV nízkoprahový klub NZDM Zapes pro rok 2024 částkou 2 457 tis. Kč, která je určena na financování nákladů sociální služby.
Děkujeme!

Image
Image

Liberecký kraj podpořil nízkoprahový klub NZDM Zapes částkou 326 000 Kč z rozpočtu LK

Liberecký kraj podpořil z rozpočtu LK nízkoprahový klub NZDM Zapes pro rok 2024 částkou 326 000 Kč, která je určena na kofinancování osobních nákladů sociální služby.

Děkujeme!

Image

Nadace Euronisa podpořila nízkoprahový klub NZDM Zapes částkou 60 tis. Kč.

Nadace Euronisa podpořia nízkoprahový klub NZDM Zapes pro rok 2024 částkou 60 tis. Kč.

Děkujeme!

Image

Podpora našich služeb v roce 2023

Liberecký kraj podpořil pro rok 2023 nízkoprahový klub NZDM Zapes částkou 1 894 tis. Kč z prostředků MPSV

 

Liberecký kraj podpořil z prostředků MPSV nízkoprahový klub NZDM Zapes pro rok 2023 částkou 1 894 tis. Kč, která je určena na financování nákladů sociální služby.
Děkujeme!

Image
Image

Liberecký kraj podpořil nízkoprahový klub NZDM Zapes částkou 174 000 Kč z rozpočtu LK

Liberecký kraj podpořil z rozpočtu LK nízkoprahový klub NZDM Zapes pro rok 2023 částkou 174 000 Kč, která je určena na kofinancování osobních nákladů sociální služby.

Děkujeme!

Image

Statutární město Liberec podpořilo nízkoprahový klub NZDM Zapes částkou 237 847 Kč z Dotačního fondu

Statutární město Liberec podpořilo pro rok 2023 nízkoprahový klub NZDM Zapes částkou 237 847 Kč z Dotačního fondu města, která je určena na kofinancování nákladů sociální služby.

Děkujeme!

 
 
Image

Nadace Euronisa podpořila nízkoprahový klub NZDM Zapes částkou 40 tis. Kč.

Nadace Euronisa podpořia nízkoprahový klub NZDM Zapes pro rok 2023 částkou 40 tis. Kč.

Děkujeme!

Image

Nadace Racek podpořila nízkoprahový klub NZDM Zapes částkou 77 tis. Kč.

Nadace Racek podpořia v rámci programu partnerství nízkoprahový klub NZDM Zapes pro rok 2023 částkou 77 tis. Kč.

Děkujeme!

Image

Realizované projekty

Image
Image

WORKOUT NA KOMUNITNÍ ZAHRADĚ

Na přelomu let 2023 a 2024 jsme realizátory projektu, jehož cílem je vybudovat workoutové hřiště na komunitní zahradě Komunitního centra Konopná.  

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti
z prostředků Pepcolandia.

Image

Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb

Naše organizace je prostřednictvím sociální služby NZDM Zapes zapojena do projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových sociálních službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci sociálních služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové sociální služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a je do něj zapojeno 61 nízkoprahových sociálních služeb.
Image
Maják Plus, z. ú.

info@majak-plus.cz
Konopná 776/8, 460 14 Liberec
tel.: 721 376 722
IČ: 07 93 43 35
DS: db9xsrd

Rádi Vám pomůžeme, neváhejte nás kontaktovat...

Search